Verner Andersen style=

Verner Andersen

Styremedlem 1
Anne-Lise Hansen style=

Anne-Lise Hansen

President
Mairunn style=

Mairunn

Visepresident
Nina style=

Nina

Sekretær
Arne Christoffersen style=

Arne Christoffersen

Kasserer
Dan-Viggo Vårum style=

Dan-Viggo Vårum

Past president
Idar Johannessen style=

Idar Johannessen

Klubbmester
Vibeke Beate Strømnes style=

Vibeke Beate Strømnes

Styremedlem 2